Đóng

Lĩnh vực hoạt động

Tham vấn tâm lý – Giáo dục kỹ năng sống cho các độ tuổi – Kiểm tra và can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt

 

Tự kỷ, tăng động – giảm chú ý, chậm nói, chậm phát triển, khó khăn học tập,…